Ainis Dābols par VID nodokļu pārbaudēm, kas turpmāk būšot vienkāršākas

Līdz ar grozījumiem likumā “Par nodokļiem un nodevām”, no šī gada 30. jūnija visas nepieciešamās darbības notiks vienā pārbaudes veidā – nodokļu kontrolē. Vienlaikus, tāpat kā līdz šim, būtiskas un ļaunprātīgas nodokļu nenomaksas gadījumā VID varēs veikt arī nodokļu auditu, kas ir visaptveroša uzņēmēja pārbaude.

Ar jauno pārbaudes veidu VID pārbauda konkrētas neatbilstības un uzklausa uzņēmēja skaidrojumus. Atbilstoši “Konsultē vispirms” principam, uzņēmējam ir iespēja neatbilstību novērst.

Savukārt konstatētu un nenovērstu neatbilstību gadījumā nodokļu kontroles rezultātā VID uzņēmēju informēs par veicamo maksājumu. Atbilstoši uzņēmēju asociāciju ierosinājumam, nodokļu kontroles rezultātā veicamais maksājums tiks noformēts kā nodokļu kontroles rēķins, kas ietver nesamaksāto nodokli un nokavējuma naudu par laiku no brīža, kad nodoklis būtu bijis jāsamaksā.

Pēc nodokļu kontroles parasti netiek piemērota soda nauda; izņēmums ir situācijas, kad ir veiktas pretlikumīgas manipulācijas ar kases aparātiem – šajā gadījuma rēķinā iekļauj tikai soda naudu.

Savukārt kopumā papildus nodokļu maksājumiem un nokavējuma naudai soda naudu piemēro pēc nodokļu audita, jo tajā tiek vērtēti būtiski un ļaunprātīgi pārkāpumi.

 

 

https://xtv.lv/rigatv24/video/rP7ejzKmGBR-ainis_dabols_par_vid_nodoklu_parbaudem_kas_turpmak_busot_vienkarsakas