Cenrādis

Nodokļu konsultācijas sākot no 100,00 EUR/50 min
Brīvprātīgā gada ienākumu deklarācija 20,00 EUR
Deklarācija par ienākumiem no kapitāla pieauguma 100,00 EUR
Obligātā gada ienākuma deklarācija saimnieciskās darbības veicējiem 50,00 EUR
Citas (obligātās gada ienākuma deklarācijas) 50,00 EUR
Obligātā katra jaunā klienta identifikācija saskaņā ar NITFL un Sankciju likumu, fiziskai personai 5,00 EUR
Obligātā katra jaunā klienta identifikācija saskaņā ar NITFL un Sankciju likumu, juridiskai personai 10,00 EUR
Finanšu konsultācijas sākot no 100,00 EUR+PVN/50 min
Iekšējais audits sākot no 50,00 EUR/h
Gada pārskatu sastādīšana sākot no 250,00 EUR
Grāmatvedības uzskaite juridiskām personām sākot no 100,00 EUR/mēnesī
Grāmatvedības uzskaite fiziskām personām sākot no 250,00 EUR/mēnesī
Transferta cenas pēc vienošanās ar klientu
Obligātā katra jaunā klienta identifikācija saskaņā ar NITFL un Sankciju likumu, juridiskai personai 10,00 EUR
Juridiskās konsultācijas sākot no 100,00 EUR/50 min
Uzņēmuma dibināšana sākot no 70,00 EUR
Izmaiņu reģistrācija UR sākot no 50,00 EUR
Juridisko dokumentu sagatavošana sākot no 50,00 EUR
Sūdzību par VID amatpersonu lēmumiem sagatavošana sākot no 100,00 EUR
Pārstāvība Valsts ieņēmumu dienestā sākot no 350,00 EUR
Pārstāvība Administratīvajās tiesās sākot no 500,00 EUR
Obligātā katra jaunā klienta identifikācija saskaņā ar NITFL un Sankciju likumu, fiziskai personai 5,00 EUR
Obligātā katra jaunā klienta identifikācija saskaņā ar NITFL un Sankciju likumu, juridiskai personai 10,00 EUR