Iespēja līdz 85% samazināt nokavējuma naudu un samazināt vai pilnībā atcelt soda naudu

Uzņēmējiem un iedzīvotājiem, kam VID uzsācis nodokļu pārbaudi un konstatējis nenomaksātus nodokļu parādus, jaunās vienošanās paredz iespēju līdz 85% samazināt nokavējuma naudu un samazināt vai pilnībā atcelt soda naudu. Jaunie vienošanās nosacījumi pieejami to nodokļu kontroļu un auditu ietvaros, kas sāktas, sākot no šī gada 30.jūnija.

https://nra.lv/latvija/419972-nodoklu-paradniekiem-bus-pieejami-izdevigaki-maksajumu-samazinajumi.htm?fbclid=IwAR30-CYgt_iFPsPgL7yHSedZge4YR2MBULR_1qoco0GQoDxFxPFqhE4JSd8