Rīkojums par darba tiesisko attiecību nodibināšanu

1.99

Standartizēta rīkojuma par darba tiesisko attiecību nodibināšanu forma, kurā nepieciešams ievadīt informāciju par saistītajām pusēm.

Lejupielādē iekļauts:

  • Ríkojums .pdf formātā
  • Ríkojums .doc formātā

 

Sastādīts uz 1 lpp.

Category: