Finanšu konsultācijas

Audits un revīzija

Atsevišķu finanšu pārskata sastāvdaļu un posteņu, kā arī citas finanšu informācijas pārbaude;

Starpposmu (operatīvo) finanšu pārskatu pārbaude;

Iekšējās kontroles sistēmas pārbaude un novērtējums.

Grāmatvedības pakalpojumi, licences nr. AGL0002516

Uzņēmuma iekšējo dokumentu izstrādāšana;

Komercsabiedrības, ārvalstu uzņēmuma filiāles vai pastāvīgās pārstāvniecības grāmatvedības kārtošana saskaņā ar LR  normatīvo aktu prasībām;

Algu grāmatvedība;

Gada pārskatu sastādīšana;

Nodokļu atskaišu (PVN, UIN, VSAOI) sagatavošana un iesniegšana VID;

Transfertcenas

Klienta transfertcenu riska izvērtēšana un iespējamo risinājumu ieteikšana;

Pilnas vai daļējas transfertcenu dokumentācijas sagatavošana vai esošās dokumentācijas atjaunināšana.

Cenrādis

Finanšu konsultācijas sākot no 100,00 EUR/50 min
Iekšējais audits sākot no 50,00 EUR/h
Gada pārskatu sastādīšana sākot no 250,00 EUR
Grāmatvedības uzskaite fiziskām personām sākot no 100,00 EUR/mēnesī
Grāmatvedības uzskaite juridiskām personām sākot no 250,00 EUR/mēnesī
Transferta cenas pēc vienošanās ar klientu
Obligātā katra jaunā klienta identifikācija saskaņā ar NITFL un Sankciju likumu, fiziskai personai 5,00 EUR
Obligātā katra jaunā klienta identifikācija saskaņā ar NITFL un Sankciju likumu, juridiskai personai 10,00 EUR