Finanšu konsultācijas

Audits un revīzija

Atsevišķu finanšu pārskata sastāvdaļu un posteņu, kā arī citas finanšu informācijas pārbaude;

Starpposmu (operatīvo) finanšu pārskatu pārbaude;

Iekšējās kontroles sistēmas pārbaude un novērtējums.

Grāmatvedības pakalpojumi

Uzņēmuma iekšējo dokumentu izstrādāšana;

Komercsabiedrības, ārvalstu uzņēmuma filiāles vai pastāvīgās pārstāvniecības grāmatvedības kārtošana saskaņā ar LR  normatīvo aktu prasībām;

Algu grāmatvedība;

Gada pārskatu sastādīšana;

Nodokļu atskaišu (PVN, UIN, VSAOI) sagatavošana un iesniegšana VID;

Transfertcenas

Klienta transfertcenu riska izvērtēšana un iespējamo risinājumu ieteikšana;

Pilnas vai daļējas transfertcenu dokumentācijas sagatavošana vai esošās dokumentācijas atjaunināšana.

Cenrādis

Finanšu konsultācijas sākot no 100,00 EUR/50 min
Iekšējais audits sākot no 50,00 EUR/h
Gada pārskatu sastādīšana sākot no 250,00 EUR
Grāmatvedības uzskaite fiziskām personām sākot no 100,00 EUR/mēnesī
Grāmatvedības uzskaite juridiskām personām sākot no 250,00 EUR/mēnesī
Transferta cenas pēc vienošanās ar klientu