Juridiskās konsultācijas

Uzņēmējdarbība un uzņēmumu reģistrs

Uzņēmuma juridiskās formas izvēle;

Uzņēmuma dibināšana;

Izmaiņu reģistrācija Uzņēmumu reģistrā;

Komersantu likvidēšana;

Maksātnespējas process;

Pārstāvniecība valsts un pašvaldības iestādēs.

Uzņēmuma dokumenti

Juridisko dokumentu sagatavošana (līgumi, vienošanās u.c.).

Klientu pārstāvība

Pārstāvam mūsu klientu intereses gan Valsts ieņēmumu dienestā, gan Administratīvajās tiesās.

Cenrādis

Juridiskās konsultācijas sākot no 100,00 EUR/50 min
Uzņēmuma dibināšana sākot no 70,00 EUR
Izmaiņu reģistrācija UR sākot no 50,00 EUR
Juridisko dokumentu sagatavošana sākot no 50,00 EUR
Sūdzību par VID amatpersonu lēmumiem sagatavošana sākot no 100,00 EUR
Pārstāvība Valsts ieņēmumu dienestā sākot no 350,00 EUR
Pārstāvība Administratīvajās tiesās sākot no 500,00 EUR
Obligātā katra jaunā klienta identifikācija saskaņā ar NITFL un Sankciju likumu, fiziskai personai 5,00 EUR
Obligātā katra jaunā klienta identifikācija saskaņā ar NITFL un Sankciju likumu, juridiskai personai 10,00 EUR