Nodokļu konsultācijas

Fiziskās personas

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) normu piemērošana;

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) normu piemērošana;

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) normu piemērošana;

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) normu piemērošana;

Brīvprātīgās gada ienākuma deklarācijas sagatavošana;

Obligātās gada ienākuma deklarācijas sagatavošana;

Saimnieciskās darbības veicēja deklarācijas sagatavošana;

Deklarācijas par ienākumiem no kapitāla pieauguma sagatavošana (nekustamā īpašuma, akciju, finanšu instrumentu atsavināšana);

Valsts amatpersonu deklarāciju sagatavošana;

Papildu deklarāciju sagatavošana;

Dažādu iesniegumu, izziņu un uzziņu pieprasījumu VID sagatavošana;

Sūdzību par VID amatpersonu lēmumiem sagatavošana (audita, datu atbilstības pārbaužu, administratīvo protokolu, nodrošinājuma u.tml.);

Klienta pārstāvība VID (nodokļu audita un cita veida pārbaužu laikā);

Klientu pārstāvība Administratīvajās tiesās (VID ģenerāldirektora lēmumu pārsūdzība).

Juridiskās personas

Uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) normu piemērošana;

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) normu piemērošana;

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) normu piemērošana;

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) normu piemērošana;

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) normu piemērošana;

Nodokļu risku pārbaude;

Nodokļu plānošana, optimizācija;

Dažādu iesniegumu, izziņu un uzziņu pieprasījumu VID sagatavošana;

Sūdzību par VID amatpersonu lēmumiem sagatavošana (audita, datu atbilstības pārbaužu, administratīvo protokolu, nodrošinājuma u.tml.);

Klienta pārstāvība VID (nodokļu audita un cita veida pārbaužu laikā);

Klientu pārstāvība Administratīvajās tiesās (VID ģenerāldirektora lēmumu pārsūdzība).

Klientu pārstāvība

Pārstāvam mūsu klientu intereses gan Valsts ieņēmumu dienestā, gan Administratīvajās tiesās.

Cenrādis

Nodokļu konsultācijas sākot no 100,00 EUR/50 min
Brīvprātīgā gada ienākumu deklarācija sākot no 25,00 EUR
Deklarācija par ienākumiem no kapitāla pieauguma sākot no 100,00 EUR
Obligātā gada ienākuma deklarācija saimnieciskās darbības veicējiem sākot no 50,00 EUR
Citas (obligātās gada ienākuma deklarācijas) sākot no 50,00 EUR
Obligātā katra jaunā klienta identifikācija saskaņā ar NITFL un Sankciju likumu, fiziskai personai 5,00 EUR
Obligātā katra jaunā klienta identifikācija saskaņā ar NITFL un Sankciju likumu, juridiskai personai 10,00 EUR