Par iespējamajām izmaiņām Latvijas nodokļu normatīvajos aktos…

Nodokļu konsultants – kā  nākamgad, iespējams, varētu paaugstināties nodokļi, stāsta radio Baltkom.

Pēc viņa teiktā, nodokļi var palielināties kapitāla pieaugumam, kā arī personām kam ir lieli ienākumi.

“Ir zināms, ka daži nodokļi tiks paaugstināti ilgtermiņā, taču nav zināms, kuri no tiem. Visticamāk, tie būs nodokļi kapitālam un personu lieliem ienākumiem. Bet nevar droši pateikt,” sacīja nodokļu konsultants.

Tajā pašā laikā, viņaprāt, daudzi ekonomikas jomā zinoši cilvēki saprot, ka nodokļi vienmēr pieaugs.

“Es domāju, ka visi ekonomisti, profesori, akadēmiķi, cilvēki, kas seko ekonomikai, zina, ka dažas nodokļu likmes paaugstināsies,” uzsvēra Dabols.

Noklausīties ētera ierakstu (krievu valodā)

Налоговый консультант предположил, как будут повышаться налоги в следующем году.

По его словам, повысится могут налоги на прирост капитала, а также  на большие доходы отдельных лиц.

“Известно, что долгосрочно будут повышаться какие-то налоги, какие – неизвестно. Скорее всего, это будут налоги на капитал, на большие доходы. Но нельзя сказать точно”, – сказал налоговый консультант.

При этом, по его мнению, многие осведомлённые в сфере экономики люди понимают, что налоги будут повышаться всегда.

“Я думаю, что все экономисты, профессора, академики, те люди, которые следят за экономикой, знают, что какие-то налоговые ставки  повысятся”, – подчеркнул Даболс.

Прослушать запись эфира (на русском языке)