Privātuma politika

 

1. Vispārīgā informācija

 1.1 Šī vietne (dabols.eu) apstrādā personas datus tikai tajā piedāvāto produktu un pakalpojumu nodrošināšanai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam.

2.2 Datu apstrādātājs ir Ainis Dābols, reģistrācijas 27046912583, adrese: Staru iela 4, Jūrmala, LV-2015.

Visas personas datu aizsardzības nodrošināšanas procedūras, kuras īsteno datu apstrādātājs, atbilst uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumiem un datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar “Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi” un Latvijas Valsts datu aizsardzības tiesību aktiem.

 

2. Kādi personas dati tiek apstrādāti

 2.1. Personas iesniegtie dati:

Lai varētu iegādāties dabols.eu piedāvātos produktus vai pakalpojumus, lietotājiem ir jāaizpilda ailītes, kas atzīmētas ar zvaigznīti (*), norādot šādus obligātos fiziskas personas identificēšanai nepieciešamos datus:

 • Vārds, Uzvārds – fiziskas personas identificēšanai;
 • E-pasts un tālruņa Nr. – saziņai un komunikācijai ar klientu, pirkuma piegādei.

Ja lietotājs vēlas, ir iespēja atzīmēt arī citus datus, taču tā nav obligāta prasība:

 • Uzņēmuma nosaukums;
 • Papildus informācija.

2.2. Sīkdatņu izmantošanas rezultātā iegūtie dati (sk. sīkdatņu politiku zemāk).

 

3. Datu izmantošanas tiesiskais pamats, mērķis un glabāšanas laiks

3.1. Personas piekrišana

Nododot savus datus, izmantojot mājaslapas funkcionalitāti, persona sniedz savu piekrišanu sekojošiem datu apstrādes mērķiem:

 • pasūtījumu noformēšanai un izpildei;
 • pakalpojumu un konsultāciju saņemšanai;
 • saziņai ar klientu;
 • līguma noslēgšanai.

3.2. Juridiska pienākuma izpilde

Personas datu apstrāde ir nepieciešama lai veiktu tiesību aktos noteiktos pienākumus, piemēram, nodokļu administrēšanai kā arī grāmatvedības un finanšu pārvaldībai.

3.3. Pārziņa leģitīmo interešu ievērošana

Datu apstrāde var tikt veikta lai uzlabotu un attīstītu sniegto pakalpojumu kvalitāti, vietnes lietošanas ērtumu un analizētu vietnes lietotāju paradumus, tiek ievākti un analizēti sīkdatņu dati (sk. sīkdatņu politiku zemāk).

3.3. Datu uzglabāšanas laiks

Visos gadījumos personas dati tiek uzglabāti ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams konkrētu mērķu sasniegšanai, vai lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz informācijas par darījumiem glabāšanu.

3.4.  Kam dati tiek izpausti

Bez personas piekrišanas, personas dati netiek nodoti trešajām personām, izņemot tiesību aktos paredzētajos gadījumos un apstrādātāja leģitīmo interešu aizstāvībai.

 

4. Sīkdatņu (cookies) politika

 4.1. Vispārējs apraksts par sīkdatnēm:

Papildus fizisko personu datu apstrādei, šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies). Sīkdatnes ļauj noteikt vispieprasītākās mājas lapas sadaļas, proti to, kuras mājaslapas sadaļas un cik ilgi vidēji lietotājs  apmeklē.

Šī informācija tiek izmantota, lai nodrošinātu pilnvērtīgu vietnes darbību, veiktu tehnoloģiskos uzlabojumus un vietnes lietošanas ērtuma uzlabošanai. Sīkdatnēs netiek glabāta nekāda informācija, kas varētu tieši identificēt lietotāja identitāti, taču personīgā informācija var tikt saistīta ar lietotāja datora vai citu iekārtu izmantošanu, tostarp ar interneta vietņu pārlūkošanu un citu ar sīkdatņu palīdzību iegūto un uzglabāto informāciju.

4.2. Saraksts ar izmantotajiem sīkdatnēm:

 Trešajām pusēm (dabols.eu interneta pakalpojumu sniedzējiem, jeb platformas nodrošinātājiem) lietotāja lietojumprogrammās un rīkos ir iespēja izvietot trešo pušu sīkdatnes. Šajā vietnē tiek izmantotas sekojošas platformas sīkdatnes, kuras nodrošina turpmāk minētie interneta pakalpojumu sniedzēji saskaņā ar hipersaitēs norādītajiem mērķiem:

 • WordPress (https://wordpress.org/support/article/cookies/)
 • WooCommerce (https://docs.woocommerce.com/document/woocommerce-cookies/)

 

5. Personas tiesības.

Katrai personai, kuras dati tiek apstrādāti, vai kuras dati varētu tikt apstrādāti izmantojot šo vietni, ir tiesības:

 • pieprasīt apstiprinājumu par personas datu apstrādi un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem un apstrādātai informācijai, iesniedzot attiecīgu iesniegumu datu apstrādātājam;
 • pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, tos papildināt, labot, dzēst vai ierobežot to apstrādi;
 • pieprasīt savu personas datu pārnešanu vai savu personas datu atsaukšanu;
 • Iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā par konstatētajiem pārkāpumiem personas datu apstrādē.