IIN atvieglojumi attālinātās darba vīzas saņēmējiem un rezidentūrā studējošajiem

12. jūlijā stājas spēkā “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””, kas paredz strādājošiem ilgtermiņa vīzu īpašniekiem uz gadu piemērot samazināto IIN likmi 15% apmērā, kā arī neaplikt ar nodokli ārstniecības iestādē strādājoša darbinieka mācību maksu par studijām rezidentūrā, ja to apmaksā darba devējs.
Ārvalstniekam, izņemot Krievijas Federācijas pilsoni, kurš saņēmis ilgtermiņa vīzu, pamatojoties uz Imigrācijas likuma 11. panta piekto daļu, ir tiesības izvēlēties piemērot 15%1 nodokļa likmi ienākumam, kas gūts saistībā ar attālināta darba veikšanu pie darba devēja, kurš reģistrēts citā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) dalībvalstī, vai ienākumam, kas gūts saistībā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī reģistrēto saimniecisko darbību. Šo nodokļa likmi piemēro 365 dienu laikā no dienas, kad minētais ārvalstnieks ir kļuvis par Latvijas Republikas rezidentu saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”.