Skolēna darbs vasaras brīvlaikā

Ir klāt vasara un šis ir tas laiks, kad skolēni/pusaudži izmanto iespēju strādāt algotu darbu un nopelnīt.

Ja vecāki gūst ienākumus, tad bieži vien vienam no vecākiem tiek piemēroti atvieglojumi par bērnu kā par apgādībā esošu personu.

Atgādinām, ja bērnu (izglītojamo līdz 19 gadu vecumam), kurš strādās tikai vasaras brīvlaikā periodā no 1.jūnija līdz 31.augustam, tad vecākam nav algas nodokļa grāmatiņā jāsvītro ieraksts par bērnu kā apgādājamo un atrašanās vecāka apgādībā netiek pārtraukta automātiski.

Taču tiem vecākiem, kuru bērni (izglītojamie līdz 19.g.v.) paralēli mācībām strādā mācību gada laikā, jāņem vērā, ka bērna atrašanās vecāka apgādībā tiek pārtraukta automātiski – tiklīdz skolēns ir uzsācis darba attiecības. Savukārt tad, kad skolēns ir pārtraucis strādāt, vecākiem pašiem bērns jāatjauno apgādībā veicot attiecīgo ierakstu algas nodokļu grāmatiņā.

Algas nodokļa grāmatiņa ir pieejama tikai elektroniski un visi ieraksti, kas saistīti ar apgādības noformēšanu, ir veicami Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) – algas nodokļa grāmatiņas sadaļā “Apgādājamie” nospiežot izvēli “Pievienot apgādībā esošu personu”.

Skolēna algas nodokļu grāmatiņa

Tie skolēni, kuri nolēmuši uzsākt darba attiecības, var saņemt algas nodokļa grāmatiņu. Iesniegumu šīs grāmatiņas piešķiršanai var iesniegt elektroniski VID EDS vai arī klātienē – jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā. Tiem skolēniem, kuri strādās algotu darbu vasaras mēnešos un maksās nodokļus vispārējā režīmā, algas nodokļa grāmatiņā jāatzīmē galvenā ienākuma gūšanas vieta – jāatzīmē attiecīgo darba devēju pie kura tas strādās. Tad darba devējs būs tiesīgs skolēna darba algai piemērot VID prognozēto mēneša neapliekamo minimumu.

Nodokļu nomaksas nosacījumi

Nodokļu nomaksas nosacījumi ir atkarīgi no tā, kāds nodokļu maksāšanas režīms ir skolēna darba devējam pie kura viņš strādā:

  • vispārējais nodokļu maksāšanas režīms

Skolēnam uzsākot darba attiecības darba devējs no algas maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli (|IIN) 20% apmērā un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) 34,09%.

VSAOI neveic, ja skolēns ir jaunāks par 15 gadiem. Citos gadījumos 10,50% darba ņēmēja VSAOI daļu darba devējs ietur no skolēna darba algas, savukārt 23,59% VSAOI daļu darba devējs maksā no saviem līdzekļiem.

Kā jau iepriekš tika minēts, skolēnam, kurš ir nodarbināts vasaras mēnešos, ir tiesības algai piemērot VID prognozēto mēneša neapliekamo minimumu, ja viņam ir algas nodokļa grāmatiņa, kurā viņš ir atzīmējis savu darba vietu.

!!! Šajā gadījumā vecāks saglabā tiesības piemērot atvieglojumu par apgādībā esošu bērnu, ja viņš strādā tikai vasaras brīvlaikā – periodā no 1.jūnija līdz 31.augustam.

Svarīgi! Nākamajā gadā no 1.marta līdz 1.jūnijam skolēnam iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, var saņemt atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļu.

  • darba devējs ir lauksaimnieks

Strādājot lauku darbos, kā piemēram: augļkoku, ogulāju un dārzeņu sējā vai stādīšanā, sējumu un stādījumu kopšanā, ražas novākšanā, utt.), gūtajam sezonas laukstrādnieka ienākumam tiek piemērota IIN likme 15%, bet ne mazāka kā 0,70 eiro katrā darba dienā.

!!! Arī šajā gadījumā vecākam ir tiesības piemērot atvieglojumu par apgādībā esošu bērnu, ja viņš strādā tikai vasaras brīvlaikā – periodā no 1.jūnija līdz 31.augustam.

  • darba devējs ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs

No skolēna gūtā ienākuma (neatkarīgi no viņa vecuma) darba devējs – mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs – neietur IIN un VSAOI.

!!! Šajā gadījumā vecāks zaudē tiesības piemērot atvieglojumu – tiklīdz skolēns uzsāks darba attiecības mikrouzņēmumā, apgādība tiks automātiski pārtraukta.

 

Raksts sagatavots 2021.gada 15.jūnijā un tam ir informatīvs raksturs!

Informācijas avoti:

https://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli

https://likumi.lv/ta/id/45466-par-valsts-socialo-apdrosinasanu