Top jauns nodokļu maksātāju reitings

No 2024. gada ikvienam uzņēmumam Latvijā būs pieejams savs nodokļu maksātāja reitings. Reitinga vērtējums atspoguļos uzņēmuma nodokļu saistību izpildes disciplīnu. Nodokļu maksātāja reitings atšķirīgā detalizācijas pakāpē būs pieejams gan pašam uzņēmējam VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), gan publiski – VID Publiskojamo datu bāzē. 

Reitings raksturos uzņēmuma nodokļu saistību izpildi un tā noteikšanai tiks vērtēti:

  • uzņēmuma reģistrācijas dati;
  • uzņēmuma amatpersonu un īpašnieku vēsturiskā informācija nodokļu saistību izpildes jomā;
  • nodokļu saistību laicīga deklarēšana;
  • nodokļu maksājumu laicīga veikšana, tai skaitā nodokļu parādu esamība un uzņēmuma rīcība to mazināšanai;
  • vai uzņēmumam bijuši būtiski pārkāpumi nodokļu un muitas jomā;
  • atalgojuma līmenis uzņēmumā, tai skaitā salīdzinājumā ar citiem konkrētās nozares uzņēmumiem;
  • no trešajām pusēm saņemtā informācija, kas liecina par iespējamiem neuzskaitītiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem, izvairīšanos no netiešiem nodokļiem vai “aplokšņu algu” iespējamību uzņēmumā, kā arī citi indikatori, kas ļauj vispusīgi vērtēt uzņēmuma nodokļu saistību izpildi.

Reitinga kopējam novērtējumam ir paredzēts lietot 5 klases, kas izteiktas burtos:

A – uzņēmums ar labu nodokļu samaksas disciplīnu un bez būtiskiem riskiem attiecībā uz nodokļu saistību izpildi;

B – uzņēmums, kam ir nodokļu saistību izpildes riski kādā no jomām –  reģistrācija, deklarāciju iesniegšana, deklarēto datu pilnīgums, deklarēto nodokļu samaksa –  un kam būtu jāuzlabo nodokļu saistību izpildi raksturojošie rādītāji;

C – uzņēmums, kurš pārkāpumu dēļ ir izslēgts no VID PVN maksātāju reģistra vai VID ir lēmis apturēt tā saimniecisko darbību;

N – neaktīvs nodokļu maksātājs, jo pēc VID rīcībā esošajiem datiem neveic aktīvu saimniecisko darbību;

J – pēdējo sešu mēnešu laikā reģistrēts uzņēmums.